ЮРИСДИКЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ (Монографія)О.В. Базов

2017 ЮрЄСПЛ cover

У монографії досліджуються актуальні питання юрисдикції Європейського суду з прав людини. Юрисдикція ЄСПЛ розглядається як система компетенційних повноважень цього Суду та процесуальних форм її реалізації. Досліджено юрисдикцію Європейського суду з прав людини щодо тлумачення і застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року та протоколів до неї, а також надання консультативних висновків з правових питань. Визначено вплив практики ЄСПЛ на міжнародне і європейське право, регіональні і національні правові системи.

Монографія розрахована на науковців, суддів, прокурорів, адвокатів, викладачів, аспірантів, студентів та усіх, хто цікавиться проблемами міжнародного права та судового захисту прав людини.